Başkan Mesajı

Yaylalar Holding'in Değerli Paydaşları,

Grubumuz, yaklaşık yarım asırlık tecrübesi ile ekonomiye yön veren sektörlerde faaliyette bulunuyor. Bunların başında da; petrokimya, inşaat, gıda ve lojistik sektörleri geliyor. Bu
alanların yanına, enerji, gayrimenkul, sağlık ve turizm yatırımlarımızı da ekleyerek, 2012 yılından bu yana başarılı bir büyüme ivmesi yakaladık. Bugün 16 sektörde faaliyet gösteren bir holding olarak sürdürülebilir kurumsal büyümeyi sağlamayı ve dünya pazarlarında önemli bir konum edinmeyi hedefliyoruz.

Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Hakkı Yayla’nın bizlere işaret ettiği gibi, “Sürdürülebilir ve kaliteli büyüme” vizyonumuzu devam ettirmek için faaliyette olduğumuz her alanda öncü olmayı hedefliyoruz. Bunun için Yaylalar Grubu olarak, kurumsallık çalışmalarını çok önemsiyor, bu alanlara yaptığımız yatırımların şirketlerimize ve birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımıza katma değer sağlayacağını biliyoruz.

Zamanın dünyada yerine konulamayacak tek şey olduğunu biliyor, zamanımızı etkin şekilde kullanıyor ve değer üretmek için büyük bir hızla çalışıyoruz. En önemlisi; Yaylalar Grubu’nun sahip olduğu en büyük gücün, çalışanları olduğunun bilinciyle onları teşvik ediyoruz. Grubumuz içindeki üst düzey yöneticilerin büyük bir bölümünün kendi içimizden yetişen profesyonellerden oluşmasından gurur duyuyoruz. Grubumuzun temel taşlarının “Değerlerimiz” olduğunu biliyor, bunun için değerlerimize sahip çıkmayı her şeyden önde tutuyor ve onları koruyoruz.

Yaylalar Grubu olarak, müşterilerimize, sektörümüze, toplumumuza ve çevreye katma değer sağlamaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Bu azim ve kararlılıkla içinden çıkamayacağımız zorluklar ve engellerin olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz.

Yıllardır olduğu gibi bundan sonra da siz değerli paydaşlarımızın bize olan güveniyle faaliyet alanlarımızda sürdürülebilir büyümemize devam ederken, yeni pazarlar ve yeni alanlarla da vizyon coğrafyamızı genişleteceğiz. Zira, Yaylalar Grubu çatısı altında hizmet etmek bunu gerektiyor.

Saygılarımla,

Nuh Celal YAYLA

Yaylalar Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı