Sosyal Sorumluluk

Yaylalar Holding A.Ş. için Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışı sadece özel sektörde daha rekabetçi ortamı sağlamak için değil, özellikle çalışanlarımızı daha aktif hale getirmek, çevreyi korumak ve sivil toplum-özel sektör işbirliğini desteklemek için önemlidir. Ayrıca, sürdürülebilir gelişim ve sosyal başarı için de çok önemlidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk’un en ideal yaklaşımı şirketlerimizin yasal zorunluluklar sebebiyle değil, gönüllü olarak ve KSS’yi şirket stratejilerine dahil ederek uygulaması en sürdürülebilir yol olarak kabul edilmektedir.

Bu doğrultuda yapacağımız çalışmalarda izleyeceğimiz yaklaşımımız ise değerlerimiz, politikalarımız ve etkinliklerimiz ile şekillenmektedir.

• Bu doğrultuda yapacağımız çalışmalarda izleyeceğimiz yaklaşımımız ise değerlerimiz, politikalarımız ve etkinliklerimiz ile şekillenmektedir.

• Değişime olan inancımızı sosyal paydaş gruplarını etkileyerek davranış haline getiririz bunun için çeşitli kampanyaları hayata geçiririz.

• Sosyal Diyalogun sağlanması ancak katılımcılığın geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir, bunun için sosyal paydaş yönetiminin sağlanması gerekmektedir.

• Karşılıklı ilişkilerin hayata geçirilmesi ancak ve ancak sonuç odaklı çalışmalar ile mümkün olabilir.

• Kurumsal Sosyal Sorumlulukta sonuç odaklılık kendisini sertifikasyon ve raporlama ile gösterebilmelidir.

• Aktif öğrenme süreçleri sürekliliğin sağlanması ve büyüme için gerekli bir olgudur. Sürekliliğin sağlanması ise ancak ve ancak bilgi ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla Yaylalar Grup şirketleri dahilinde eğitim ve yayınlar yapılmaktadır.